ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู นางสมนึก - แยกหนองม่วง ม.8 บ้านสระธรรมขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๓๙๖๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๙-๐๐๐๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสอนราคาโครงการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำดิบ เพืออุปโภคบริโภค อบต.จอหอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหมืองหนองตะไก้ - ซอยนายเดช หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดบรรจุ 200 ลิตร วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายไฟแรงต่ำ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-8485 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรื้อถอนหอถังสูงประปาคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย (กิจการประปา อบต.จอหอ) วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรื้อถอนหอถังสูงประปาคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย (กิจการประปา อบต.จอหอ) ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการรื้อถอนหอถังสูงประปาคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (กิจการประปา อบต.จอหอ) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอมีความประสงค์จะ จ้างโครงการรื้อถอนหอถังสูงประปาคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (กิจการประปา อบต.จอหอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการรื้อถอนหอถังสูงประปาคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (กิจการประปา อบต.จอหอ) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอมีความประสงค์จะ จ้างโครงการรื้อถอนหอถังสูงประปาคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (กิจการประปา อบต.จอหอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-3961 หมายเลขครุภัณฑ์ *********** ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักรกำจัดวัชพืช วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 บริเวณคลองชลประทานและบริเวณเหมืองยืม หมู่ 11 บ้านกรูด หมู่ 12 บ้านสระตาราช หมู่ 2 บ้านกล้วย ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด