ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ใบอนุญาตก่อสร้าง เลขที่ 205/2564 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ใบอนุญาตก่อสร้าง เลขที่ 203/2564 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตก่อสร้าง เลขที่ 202/2564 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตก่อสร้าง เลขที่ 201/2564 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตก่อสร้าง เลขที่ 200/2564 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตก่อสร้าง เลขที่ 199/2564 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตก่อสร้าง เลขที่ 198/2564 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตก่อสร้าง เลขที่ 197/2564 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตก่อสร้าง เลขที่ 196/2564 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตก่อสร้าง เลขที่ 195/2564 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตก่อสร้าง เลขที่ 192/2564 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด