ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย โดยน.ส.สรัญญา ตุลาพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และคณะ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยม
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
?^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. ? สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย โดยน.ส.สรัญญา ตุลาพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และคณะ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีนางกนกวรรณ เหรียญทอง หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯและทีมงานร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 http://nongkhai.cdd.go.th/2018/05/03/1527 อ่านต่อ ...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
?? ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ?? สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" http://www.oic.go.th/INFOCENTER11/1127/ เชื่อมโยง ...
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและการตลาดให้กับสินค้า OTOP ฯ
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
นิเทศการดำเนินงานและประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560
^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายเมฆ อมรินทรพิทักษ์ จันทร์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมงาน ลงพื้นที่นิเทศการดำเนินงานและประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งได้ให้คำแนะนำในการจัดตั้งศูนย์ฯให้เป็นไปตามเกณฑ์ต่อไป โดยมี นายบัวรม ตรมสูตร และนายนิยม เทพรัตน์ รองนายกอบต.เมืองหมี พร้อมด้วย นส.ขวัญใจ แก้วมนตรี ปลัดอบต.เมืองหมี อำนวยความสะดวก อ่านต่อ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวและกิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559
ข่าวและกิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด