ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น.นายรุ่งชัย พิทักษ์วงษ์โยธิน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร กฟจ.อบ. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้าน ความโปร่งใส ของ กฟภ. และรับมอบเกียรติบัตร “เป็นเลิศ” ด้านความโป
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น.นายรุ่งชัย พิทักษ์วงษ์โยธิน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร กฟจ.อบ. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้าน ความโปร่งใส ของ กฟภ. และรับมอบเกียรติบัตร “เป็นเลิศ” ด้านความโปร่งใสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตาม แผนงานของปี 2564 อ่านต่อ ...
PEA อุบลราชธานี จัดพิธีเปิดโครงการ "ตรวจตราซ่อมแซมแก้ไขจุดเสี่ยงในระบบไฟฟ้าแบบบูรณาการ (Big Patroling and Cleansing for Strong Grid)
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565
PEA อุบลราชธานี จัดพิธีเปิดโครงการ "ตรวจตราซ่อมแซมแก้ไขจุดเสี่ยงในระบบไฟฟ้าแบบบูรณาการ (Big Patroling and Cleansing for Strong Grid) ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยมี นายพีระพล ปูรณะโชติ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ อ่านต่อ ...
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 การไฟฟ้าส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมจัดพิธีลงนาม MOU และพิธีเปิดสถานีทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.นายพีระพล ปูรณะโชติ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี) และ นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมจัดพิธีลงนาม MOU และพิธีเปิดสถานีทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามโครงการ "อุบลโมเดลนำร่องในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานสู่มาตรฐานสากล" (1จังหวัด 1 โครงการ) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร อ่านต่อ ...
กฟภ.บริจาคเงินสนับสนุนเครื่องมือแพทย์770 ล้านบาท
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563
EA มอบเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ส่งมอบเงิน 10 ล้านบาท ในโครงการ “PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมอบให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นผู้แทนรับมอบส่งต่อให้นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี รับมอบต่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกล่าวขอบคุณ PEA ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณฯในครั้งนี้ และจะนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนตามวัตถุประสงค์ของ PEA ต่อไปโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลการทางการแพทย์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดอุบลราชธานี โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาล 77 แห่งทั่วประเทศ แห่งละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770 ล้านบาท อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยทำพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง ว่าด้วยการสนับสนุนงบประมาณทางการแพทย์ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ กระทรวงมหาดไทย เพื่อต่อยอดภารกิจของ PEA ตลอด 6 ทศวรรษ ที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าว ครอบคลุมถึงการสร้างความร่วมมือพัฒนาการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างมาตรฐานและยกระดับการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
... อ่านทั้งหมด