สัญญาอื่น ๆ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
สัญญาซื้อขายคอนสื่อสาร จ.อบ.(บห.) 002/63 (29/05/2563)
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 (30/03/2563)
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟค้างชำระในเขตพื้นที่ กฟจ.อบ.และ กฟย.ตาลสุม ประจำปี 2563 (03/01/2563)
สัญญาจ้างเหมาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่,เดินสายไฟ-เข้ออก ในพื้นที่ กฟจ.อบ. และ กฟย.ตาลสุม ปี 2563 (02/01/2563)
สัญญาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย กฟจ.อบ.ประจำปี 2563 (13/12/2562)
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟฟ.จ.อุบลราชธานี ปี 2562 (18/03/2562)
สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง ที่.จ.(มป.) 01/2562 (14/03/2562)
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้งไม้แป้นฯ ในเขตรบผิดชอบของ กฟจ.อุบลราชธานี,กฟย.ตาลสุม ปี2562 เลขที่ ปก.อบ.(มต) e-bid 001/2562 (28/02/2562)
สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ.อบ.บห.002/2562 (06/02/2562)
สัญญา จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟส.เขื่องใน ปี 2562 (จ.(ขน.) บง.001/2562 (10/01/2562)