ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำปี 2563 (30/03/2563)
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคาร สำนักงาน กฟย.ห้วยเม็ก (08/01/2563)
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟส.ยางตลาด (08/01/2563)
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.ท่าคันโท (08/01/2563)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟส.ยางตลาด (08/01/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.ท่าคันโท (08/01/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.ห้วยเม็ก (08/01/2563)
ประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาตัดต้นไม้ประจำปี 2562 (07/01/2563)
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ปรจำปี 2562 (07/01/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านด่านแต้เหนือ ม.5 ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ (29/01/2562)