- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อคอนสื่อสาร (20/03/2563)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 (27/01/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกียวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่ เดินสายไฟเข้า-ออกฯ ในพื้นที่ กฟจ.อุบลราชธานี และ กฟย.ตาลสุม 2563 (22/11/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟค้างชำระ ในเขตพื้นที่ กฟจ.อุบลราชธานี และ กฟย.ตาลสุม 2563 (08/11/2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้งไม้แป้นฯลฯ ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัอุบลราชธานี ปี 2562 (05/02/2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการ จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟฟ.อุบลราชธานี ปี 2562 (04/02/2562)
ประกาศ การประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟส.เขื่องใน ปี 2562 (11/12/2561)
เปลี่ยนแปลงแผนการ จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟฟ.อุบลราชธานี ปี 2562 (06/12/2561)
ประกาศ การประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟฟ.อุบลราชธานี ปี 2562 (28/11/2561)
ประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่ กฟส.เขื่องใน. ปี 2562 (23/11/2561)