- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/06/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคลองเดือนฉาย หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/06/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมคันคลองท่าน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/06/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนานหมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกต้นไทร-โรงนายพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/06/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (25/06/2564)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมิยาซาว่า-ทุ่งพังกำ หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง (25/06/2564)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง (25/06/2564)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคลองเดือนฉาย หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง (25/06/2564)
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก รพช.ต้นเหรียง-บ้านยาน หมู่ที่ 7 ตำบลฉลอง (25/06/2564)
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมคันคลองท่าน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง (25/06/2564)