ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและกระจายสินค้า OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและกระจายสินค้า OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประการผลการขายทอดตลาด วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ประการผลการขายทอดตลาด ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาโครงการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาโครงการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาโครงการพัฒนาสินค้าเอกลักษณ์ต้นแบบเพื่อขยายผลสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาโครงการพัฒนาสินค้าเอกลักษณ์ต้นแบบเพื่อขยายผลสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด