ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและกระจายสินค้า OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและกระจายสินค้า OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาโครงการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาโครงการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด