ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำปี 2563 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.ท่าคันโท วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.ห้วยเม็ก วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟส.ยางตลาด วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.ท่าคันโท วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคาร สำนักงาน กฟย.ห้วยเม็ก วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟส.ยางตลาด วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ปรจำปี 2562 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาตัดต้นไม้ประจำปี 2562 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านด่านแต้เหนือ ม.5 ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดจ้างประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย,ย้าย,สับเปลี่ยนเพิ่ม-ลดขนาดและถอนคืน หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.กาฬสินธู์ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประการผลที่ web การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด