ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างฯ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาสร้างระบบ IT สนับสนุนข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 5.3.1 ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 วัฒนธรรม ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
... อ่านทั้งหมด