ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อคอนสื่อสาร วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกียวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่ เดินสายไฟเข้า-ออกฯ ในพื้นที่ กฟจ.อุบลราชธานี และ กฟย.ตาลสุม 2563 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟค้างชำระ ในเขตพื้นที่ กฟจ.อุบลราชธานี และ กฟย.ตาลสุม 2563 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้งไม้แป้นฯลฯ ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัอุบลราชธานี ปี 2562 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เปลี่ยนแปลงแผนการ จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟฟ.อุบลราชธานี ปี 2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ การประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟส.เขื่องใน ปี 2562 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เปลี่ยนแปลงแผนการ จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟฟ.อุบลราชธานี ปี 2562 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ การประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟฟ.อุบลราชธานี ปี 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่ กฟส.เขื่องใน. ปี 2562 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่ กฟจ.อบ. ปี 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ผู้ใช้ไฟค้างชำระ ในเขตของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้าง จัดจ้างเอกชนตัด-ริดรอนต้นไม้ ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาเอกชน-ลิดรอนต้นไม้แบบเฉพาะคราว เลขที่ จส.(อบ./ปบ.) 0001/2560 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ไม่มีประกาศ สอบราคา,ประกวดราคา เดือน มิถุนายน 2560 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ไม่มีการประกาศ ประกวดราคา เดือนพฤษภาคม 2560 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ไม่มีการประกาศ ประกวดราคา เดือนเมษายน 2560 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 5 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.) 0004/2560 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า 3 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.) 0003/2560 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ไม่มีการประกาศ ประกวดราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า 1 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.) 0001/2560 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีต 2 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.) 0002/2560 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย,ย้าย,สับเปลี่ยน เลขที่ ซส.มต.(อบ.)0001/2559 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 2 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.) 0009/2559 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมางานตัดมิเตอร์ กรณีค้างชำระ และต่อกลับมิเตอร์ เลขที่ อบ.(บป.) 001/2560 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมา งานซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ ,งานตกแต่งภายในงานครุภัณฑ์ ศูนย์บริการลูกค้า PEA SHOP ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีเลขที่ จส.(อบ.) 0001/2559 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า 1 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.) 0008/2559 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ไม่มีการประกาศ ประกวดราคา เดือนกันยายน 2559 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกกรีต1 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.) 0007/2559 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 7 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.) 0006/2559 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ไม่มีการประกาศ ประกวดราคา เดือนกรกฏาคม 2559 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาซื้อคอนเหล็กเคลือบฉนวน 800 ชุด เลขที่ ชส.อบ.(ปบ.) 0005/2559 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ 2 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.) 0004/2559 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ไม่มีการประกาศ ประกวดราคา เดือนพฤษภาคม 2559 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาซื้อหม้อแปลง 1 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.) 0002/2559 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ จัดหาผู้จ้างเหมาตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูงขนาด 22kv เลขที่ อบ./ปบ.53/2559 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาซื้อหม้อแปลง 1 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.) 0001/2559 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด