ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังบ้านผู้ใหญ่สุภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมิยาซาว่า-ทุ่งพังกำ หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก รพช.ต้นเหรียง-บ้านยาน หมู่ที่ 7 ตำบลฉลอง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคลองเดือนฉาย หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมคันคลองท่าน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคลองเดือนฉาย หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมคันคลองท่าน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนานหมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกต้นไทร-โรงนายพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด