ข่าวประชาสัมพันธ์
คำขวัญใหม่ของ PEA
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
คำขวัญใหม่ของ PEA คือ "Brightness for Life Quality" "สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย" ซึ่งมีที่มาดังนี้ครับ ในอดีตไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีการนำไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกรูปแบบ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น "ไฟฟ้าจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่แสงสว่าง..แต่ยังช่วยสร้างโอกาสและอนาคตให้กับคนไทย" อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ พัฒนาแอปพลิเคชัน “PEA Smart Plus” เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีกว่า 20 ล้านรายทั่วประเทศ เข้าถึงบริการ Online ครบวงจร “จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง"
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 โดยผู้ว่าการ กฟภ. เพื่อรักษาและยกระดับการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟภ. โดยกำหนดหลักยึดถือปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงาน
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 โดยผู้ว่าการ กฟภ. เพื่อรักษาและยกระดับการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟภ. โดยกำหนดหลักยึดถือปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงาน อ่านต่อ ...
เข้าถึง ฉับไว เพียงแค่ เปิดส่อง QR Code สามารถเข้าถึง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ได้ง่ายทันที ทุกเวลา
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
ขั้นตอนการขอรับบริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด