ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะทำงาน Green Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุม รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน นำทีมโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559
คณะทำงานศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุม-อบรม การเข้าใช้งานศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซด์ของ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2559
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด