ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ พัฒนาแอปพลิเคชัน “PEA Smart Plus” เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีกว่า 20 ล้านรายทั่วประเทศ เข้าถึงบริการ Online ครบวงจร “จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง"
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 โดยผู้ว่าการ กฟภ. เพื่อรักษาและยกระดับการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟภ. โดยกำหนดหลักยึดถือปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงาน
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 โดยผู้ว่าการ กฟภ. เพื่อรักษาและยกระดับการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟภ. โดยกำหนดหลักยึดถือปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงาน อ่านต่อ ...
เข้าถึง ฉับไว เพียงแค่ เปิดส่อง QR Code สามารถเข้าถึง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ได้ง่ายทันที ทุกเวลา
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
ขั้นตอนการขอรับบริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
คณะทำงาน Green Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุม รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน นำทีมโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559
... อ่านทั้งหมด