ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA ขอนแก่น เยี่ยมเยือนผู้ใช้ไฟฟ้ารายสำคัญ ประจำปี 2566
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
นายบุญส่ง มหัจฉริยะธีระ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล รองผู้จัดการเทคนิค นายบุญชอบ สิทธิ รองผู้จัดการบริการลูกค้า นายนิพัชร์ธน แก้วกุก ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอน้ำพอง พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมงาน KAM เยี่ยมเยือนผู้ใช้ไฟฟ้ารายสำคัญในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1. บริษัท แก่นขวัญ จำกัด 2. บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 4. บริษัท ฟินิคช พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด 5. พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงาน พร้อมรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ อีกทั้งยังแนะนำบริการธุรกิจเสริมและบริการอื่น ๆ ของ กฟภ. อ่านต่อ ...
PEA ขอนแก่น จัดกิจกรรม Happy WorkPlace
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
นายบุญส่ง มหัจฉริยะธีระ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยพนักงาน ดำเนินกิจกรรม Happy Workplace (Sport Day) ครั้งที่ 2/2566 โดยร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกายที่แข็งแรง ของบุคลากร อีกทั้งสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานที่ทำงาน กระชับความสัมพันธ์ของบุคลากร สร้างความสามัคคี ในหมู่คณะ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ หลังอาคาร 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น อ่านต่อ ...
PEA ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ รัฐวิสาหกิจ” จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566
นายบุญส่ง มหัจฉริยะธีระ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผ็บริหาร พนักงาน ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ รัฐวิสาหกิจ” จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อเกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีและแลกเปลี่ยนแนวคิดตลอดจนประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ณ ธนาคารออมสินภาค 11 (ข้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่น) ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ได้รับเป็นเจ้าภาพการจัด กิจกรรม “สภากาแฟ รัฐวิสาหกิจ” จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งต่อไป อ่านต่อ ...
PEA ขอนแก่น เยี่ยมเยือนผู้ใช้ไฟฟ้ารายสำคัญ ประจำปี 2566
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566
นายบุญส่ง มหัจฉริยะธีระ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล รองผู้จัดการเทคนิค นายบุญชอบ สิทธิ รองผู้จัดการบริการลูกค้า พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมงาน KAM เยี่ยมเยือนผู้ใช้ไฟฟ้ารายสำคัญ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. บริษัท ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซนเตอร์ จำกัด 2. บริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัด 3. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) 4. บริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงาน พร้อมรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ อีกทั้งยังแนะนำบริการธุรกิจเสริมและบริการอื่น ๆ ของ กฟภ. อ่านต่อ ...
PEA ขอนแก่น จัดกิจกรรม Happy Work Place
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
นายบุญส่ง มหัจฉริยะธีระ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยพนักงาน จัดกิจกรรม Happy Work Place โดยจะดำเนินการรับฟังธรรมมะและเสวนาธรรม จาก พระภัทรวุฒิ อริยะวโส ในหัวข้อ ทุกข์ของคนเป็น เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด มีสติและปัญญาในการใช้ชีวิต ทั้งด้านครอบครัวและสังคม ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 3 อาคาร 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด