สัญญาต่างๆ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ประกวดราคางานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย หมู่ 7 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (18/05/2565)
สัญญาเช่าที่ดิน (01/05/2565)
ประกวดราคางานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย หน้าร้านข้าวแกงนิรมล-วัดสำโรง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (11/02/2565)
สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปี 2565 (31/01/2565)
สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ปี 2565 (31/01/2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง สถานีไฟฟ้าสิงห์บุรี - สถานีไฟฟ้าค่ายบางระจัน (จุดที่ ๒) (26/09/2564)
ประกวดราคางานก่อสร้างแปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ หมู่ 4 ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (10/06/2564)
ประกวดราคางานก่อสร้างแปรับปรุงระบบจำหน่ายตั้งแต่สถานีไฟฟ้าสิงห์บุรี ถึงสถานีไฟฟ้าค่ายบางระจัน (26/05/2564)
สัญญาเช่าที่ดิน (01/05/2564)
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ พัฒนาระบบสายส่ง และจำหน่าย (คพจ.2) (26/02/2564)