ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง สถานีไฟฟ้าสิงห์บุรี - สถานีไฟฟ้าค่ายบางระจัน (จุดที่ ๒) (26/05/2565)
ประกวดราคางานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย หมู่ 7 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (15/05/2565)
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2565 โครงการงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า,โครงการงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ,โครงการงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทากการเกษตรและงบทำการ (01/03/2565)
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2565 งบโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่2 แผน3(คพจ.2.3)และระยะที่2 แผน 4(คพจ.2.4) (28/02/2565)
ประกวดราคางานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย หน้าร้านข้าวแกงนิรมล-วัดสำโรง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (10/01/2565)
ประกวดราคางานก่อสร้างแปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ หมู่ 4 ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (26/05/2564)
ประกวดราคางานก่อสร้างแปรับปรุงระบบจำหน่ายตั้งแต่สถานีไฟฟ้าสิงห์บุรี ถึงสถานีไฟฟ้าค่ายบางระจัน (26/04/2564)
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ พัฒนาระบบสายส่ง และจำหน่าย (คพจ.2) (E-bidding) (24/02/2564)
จ้างก่อสร้างถนน-ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กฟย.บรจ.(E-bidding) (09/02/2564)
จัดซื้อชั้นวางพัสดุขนาดเล็ก (Micro Rack) พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 ชิ้น (E-bidding) (25/01/2564)