ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2562 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2562 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน ธันวาคม 2561 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน ธันวาคม 2561 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน พฤศจิกายน 2561 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน พฤศจิกายน 2561 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน ตุลาคม 2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน ตุลาคม 2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน กันยายน 2561 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน กันยายน 2561 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 
ประกาศสอบราคา เดือน กรกฏาคม 2561 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน กรกฏาคม 2561 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มิถุนายน 2561 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศสอบราคา เดือน มิถุนายน 2561 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน เมษายน 2561 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มีนาคม 2561 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม2561 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน ตุลาคม 2560 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน กันยายน 2560 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มิถุนายน 2560 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน พฤษภาคม 2560 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน เมษายน 2560 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มีนาคม 2560 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2560 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2559 - ธันวาคม 2559 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai Government Procurement (e-GP)) วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคา เดือน พฤษภาคม 2561 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ประกาศสอบราคา เดือน เมษายน 2561 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ประกาศสอบราคา เดือน มีนาคม 2561 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 
ประกาศสอบราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2561 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศสอบราคา เดือน ธันวาคม 2560 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 
ประกาศสอบราคา เดือน พฤศจิกายน 2560 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เดือน ตุลาคม 2560 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เดือน กันยายน 2560 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เดือน สิงหาคม 2560 เรื่อง งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดมิเตอร์ค้างชำระ-ต่อกลับมิเตอร์ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เดือน กรกฏาคม 2560 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือน กรกฏาคม 2560 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เดือน มิถุนายน 2560 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เดือน พฤษภาคม 2560 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เดือน เมษายน 2560 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เดือน มีนาคม 2560 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2560 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เดือน ธันวาคม 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เดือน พฤศจิกายน 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน ตุลาคม 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน กันยายน 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน สิงหาคม 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน กรกฏาคม 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน มิถุนายน 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน พฤษภาคม 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน เมษายน 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน มีนาคม 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน ธันวาคม 2558 เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี 2559 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือน พฤศจิกายน 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน ตุลาคม 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน กันยายน 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน สิงหาคม 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน กรกฏาคม 2558 เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือน มิถุนายน 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน พฤษภาคม 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน เมษายน 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน มีนาคม 2558 เรื่องการจ้างเหมาต้นต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายรายปี วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
... อ่านทั้งหมด