ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สัญญาจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 630 kVA วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลพิจารณาจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 630 kVA วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 630 kVA วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2560 - ปัจจุบัน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1ขก(คล)019/2560 .,ฉ.1ขก(คล)025/2560 .,ฉ.1ขก(คล)026/2560 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล)018/2560 ,ฉ.1 ขก(คล)021/2560 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 014/2560 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 013/2560 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 011/2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 009/2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 008/2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 003/2560 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส 2 สาย เพื่อปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้ง, ตัดฝาก. ปรับปรุง, ย้าย, สับเปลี่ยนและรื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำ กฟจ.ขอนแก่น โดยวิธีตกลงราคา (จ.005/2560) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 107/2559 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 103/2559 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.1 ขก.(บห.) จ้างเหมานิติบุคคลงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 096/2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 095/2559 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 092/2559 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 090/2559 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เลขที่ จส.ฉ.1 ขก.(บป)001/2560 เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของกฟภ. "งานงดจ่ายไฟ" ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟภ.จังหวัดขอนแก่น วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 088/2559 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 087/2559 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 086/2559 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 085/2559 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 084/2559 วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง สอบราคา เลขที่ ฉ.1 ซส. ขก.(ปบ.) 02/2559 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 076/2559 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 075/2559 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 074/2559 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 072/2559 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 067/2559 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 058/2559 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 060/2559 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 057/2559 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 059/2559 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 054/2559 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 053/2559 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 050/2559 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 044/2559 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 046/2559 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 045/2559 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 041/2559 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 043/2559 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 039/2559 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 036/2559 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 026/2559 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 033/2559 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 022/2559 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 027/2559 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 023/2559 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 021/2559 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 020/2559 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ จป.ฉ.1 ขก.(บป)001/2559 เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของกฟภ. "งานงดจ่ายไฟ" ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟภ.จังหวัดขอนแก่น วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 014/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 010/2559 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 012/2559 จัดซื้อหม้อแปลงจำนวน 10 เครื่อง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 008/2559 จัดซื้อหม้อแปลง 3 รายการ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 009/2559 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 007/2559 จัดซื้อหม้อแปลง 3 รายการ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 004/2559 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ คปจ. ปี 2558 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 003/2559 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ คปจ. ปี 2558 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 002/2559 จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 315 Kva. ปี 2558 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 001/2559 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ คปจ. ปี 2558 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 105/2558 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 106/2558 จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 500 เควีเอ. วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเลขที่ ฉ.1 ขก.(บห.) จ้างเหมานิติบุคคลงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 102/2558 จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 315 เควีเอ. วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 101/2558 จัดซื้อหม้อแปลง จำนวน 4 รายการ (30,100,100,160 kVA) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 099/2558 จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 250 KVA วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 096/2558 จัดซื้อมิเตอร์ ที่ขาดแคลน ปี 2558 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 097/2558 จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 315 เควีเอ. วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 088/2558 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 089/2558 จัดซื้อหม้อแปลงที่ขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 084/2558 จัดซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่ เข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 085/2558 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 080/2558 จัดซื้อมิเตอร์ ที่ขาดแคลน ปี 2558 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 081/2558 จัดซื้อหม้อแปลงที่ขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 078/2558 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 075/2558 จัดซื้อหม้อแปลง เข้างาน คฟก. งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 074/2558 จัดซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่ เติมเต็ม Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ ปี 2557 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 072/2558 จัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลนเข้างานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 071/2558 จัดซื้อพัสดุที่ขาด วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 070/2558 จัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 067/2558 จัดซื้อหม้อแปลง เข้างาน คฟก. งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 063/2558 จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลี่ยวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน เข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 001/2558 จัดซื้อหม้อแปลงเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 001/2558 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เติมเต็ม Safety Stock วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 062/2558 จัดซื้อหม้อแปลงเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 061/2558 จัดซื้อพัสดุเติมเต็ม Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 057/2558 จัดซื้อหม้อแปลงเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 056/2558 จัดซื้อมิเตอร์ ที่ขาดแคลน ปี 2558 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 055/2558 จัดซื้อวีที , ซีที ที่ขาดแคลน ปี 2558 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 053/2558 จัดซื้อพัสดุเติมเต็ม Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 051/2558 จัดซื้อหม้อแปลงเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 052/2558 จัดซื้อหม้อแปลงเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 050/2558 จัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 049/2558 จัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 048/2558 จัดซื้อหม้อแปลง ที่ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 047/2558 จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ ที่ขาดแคลน ปี 2558 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 045/2558 จัดซื้อวีที , ซีที ที่ขาดแคลน ปี 2558 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 044/2558 จัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 043/2558 จัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 041/2558 จัดซื้อแป้นรองมิเตอร์สำหรับงานปรับปรุงซ่อมแซม ปี 2558 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 040/2558 จัดซื้อหม้อแปลงที่ขาดแคลน เข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 038/2558 จัดซื้อหม้อแปลงที่ขาดแคลน เข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 035/2558 จัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ปี 2557 – 2558 (จัดซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 032/2558 จัดซื้อหม้อแปลงที่ขาดแคลน เข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 034/2558 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 033/2558 จัดซื้อหม้อแปลงที่ขาดแคลน เข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 031/2558 จัดซื้อหม้อแปลงที่ขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 029/2558 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน ใช้งานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 028/2558 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน ใช้งานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 027/2558 จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ งบลงทุน ปี 2558 วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 026/2558 จัดซื้อหม้อแปลงที่ขาดแคลน ใช้งานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 025/2558 จัดซื้อพัสดุ 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟ (Safety Stock) ปี 2558 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 023/2558 จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำที่ขาดแคลน งบลงทุน ปี 2558 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 019/2558 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 015/2558 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เข้า (Safety Stock) งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 014/2558 จัดซื้อหม้อแปลงที่ขาดแคลน เข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 012/2558 จัดซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 013/2558 จัดซื้อหม้อแปลงที่ขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 011/2558 จัดซื้อหม้อแปลงที่ขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 010/2558 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 009/2558 จัดซื้อหม้อแปลงที่ขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 007/2558 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 006/2558 จัดซื้อหม้อแปลงที่ขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 005/2558 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ (Safety Stock) ปี 2557 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 003/2558 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ (Safety Stock) ปี 2557 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 002/2558 จัดซื้อหม้อแปลงที่ขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2557 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 160/2557 จัดซื้อหม้อแปลง 250 เควีเอ ที่ขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ (Safety Stock) ปี 2557 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 159/2557 จัดซื้อหม้อแปลง 30 เควีเอ ที่ขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ (Safety Stock) ปี 2557 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 158/2557 จัดซื้อหม้อแปลงที่ขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ (Safety Stock) ปี 2557 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างเหมานิติบุคคลงานรักษาความสะอาด และงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 157/2557 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ (Safety Stock) ปี 2557 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 156/2557 จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำที่ขาดแคลน งบลงทุน ปี 2557 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 153/2557 จัดซื้อหม้อแปลงที่ขนาดใหญ่ เข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ ปี 2557 (ซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่) วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ ฉ.1 ขก(คล) 154/2557 จัดซื้อหม้อแปลงที่ 250 เควีเอ ที่ขาดแคลน เข้างาน ขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ (Safety Stock) ปี 2557 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องตกลงราคาเลขที่ฉ.1 ขก(คล) 152/2557 จัดซื้อหม้อแปลงที่ขาดแคลน เข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟปี 2557 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องตกลงราคาเลขที่ฉ.1 ขก(คล) 151/2557 จัดซื้อหม้อแปลง 500 เควีเอที่ขาดแคลนเข้างานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟปี 2557 (ซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่) วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด