กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เดือน พฤษภาคม 2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ ... อ่านต่อ
เดือน เมษายน 2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ... อ่านต่อ
เดือน เมษายน 2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ... อ่านต่อ
เดือน เมษายน 2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
เดือน เมษายน 2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
เดือน เมษายน 2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
เดือน มีนาคม 2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
เดือน มีนาคม 2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ (ซ.09) (ยกเลิกรายการที่ 1-4 ราคาที่เสนอสูงกว่าราคากลางของ กฟภ.) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ (ซ.09) (ยกเลิกรายการที่ 1-4 ราคาที่เสนอสูงกว่าราคากลางของ กฟภ.) ... อ่านต่อ
เดือน มีนาคม 2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (มิเตอร์) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (มิเตอร์) ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ ... อ่านต่อ
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปี 2565 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างเหมารักษาความสะอาด ปี 2565 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565 จ้างเหมารักษาความสะอาด ปี 2565 ... อ่านต่อ
เดือน เมษายน 2564 จ้างก่อสร้างรั้วลวดตาข่าย ด้านหน้าสำนักงาน กฟย.บรจ. วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เดือน มีนาคม 2564 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ พัฒนาระบบสายส่ง และจำหน่าย (คพจ.2) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2564 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (มิเตอร์) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2564 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (หม้อแปลง) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2564 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (โคมไฟ) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2564 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่คลังพัสดุ Size M ขนาด 24x27 เมตร วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2563 ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (สายเคเบิ้ลอากาศ) วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2563 ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (มิเตอร์) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2563 ซื้อผลอตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2563 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน กันยายน 2563 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน กันายน 2563 ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน กันยายน 2563 ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (หม้อแปลง) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน กันยายน 2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน สิงหาคม 2563 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน สิงหาคม 2563 ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (มิเตอร์) วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน สิงหาคม 2563 ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน สิงหาคม 2563 ซื้อพัสดุอุปกณณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (สาย) วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน สิงหาคม 2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน สิงหาคม 2563 ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (มิเตอร์) วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน กรกฎาคม 2563 พัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน มิถุนายน 2563 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน มิถุนายน 2563 พัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน พฤษภาคม 2563 พัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน พฤษภาคม 2563 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน พฤษภาคม 2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน พฤษภาคม 2563 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน พฤษภาคม 2563 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน พฤษภาคม 2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน พฤษภาคม 2563 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน พฤษภาคม 2563 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน พฤษภาคม 2563 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน พฤษภาคม 2563 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน เมษายน 2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 6 รายการ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน เมษายน 2563 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน เมษายน 2563 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน เมษายน 2563 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน มีนาคม 2563 ผลการพิจารณาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ,Front office กฟย.บรจ. วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ผลพิจารณา จ้างเหมาก่อสร้างรั้วด้านหน้า พร้อมป้ายชื่อ กฟย.บรจ. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2563 ผลการพิจารณา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปี 2563 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2563 ผลการพิจารณา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ปี 2563 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด