ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรม "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอีมพาต" วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04.00 - 08.00 น.
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
ขอเชิญชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ประ กอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น
เทศบาลเมืองไร่ขิง ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.30-16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง
การปลูกสร้าง ต่อเติม อาคาร บ้านพักอาศัย โรงงาน ติดตั้งป้าย เชื่อมท่อระบายน้ำ รวมทั้งทิ้งขยะในเขตทางหลวงฯ

อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด