ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง แบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ส.ด.3) ในเขตเทศบาลตำบลนาสาร ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด