ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนเมษายน 2565 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนมีนาคม 2565 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด