ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7 วันอันตราย) ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ณ ด่านชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลกระโด อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ปิดพิธี การแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลกระโด กระโดคัพ ประจำปี 2565
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565
พิธีปิด งานแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลกระโด "กระโดคัพ" ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
พิธีเปิด งานแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลกระโด กระโดคัพ ประจำปี 2565
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565
อบต.กระโด ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล ''กระโดคัพ'' ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมระหว่าง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของอบต.กระโด ร่วมกับประชาชนและเยาวชนในตำบลกระโด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง จัดขึ้น ณ สนามกีฬา อบต.กระโด ระหว่างวันที่ 15 - 25 มีนาคม 2565 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
การประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ได้จัดกิจกรรมการประชุมหารือ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ร่วมกับ 'หน่วยงานชลประทาน' โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรของประชาชนชาวตำบลกระโด ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
กิจกรรมองค์กรใสสะอาด ต่อต้านคอร์รัปชั่น
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายสุขเกษม แมเราะดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องกิจกรรมองค์กรใสสะอาด ต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน พร้อมกับร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด