ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด เรื่อง ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด เรื่อง ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อ่านต่อ ...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (01/05/2561)
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (01/05/2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 อ่านต่อ ...
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) อ่านต่อ ...
รายงานผลการดำเนินการโครงการองค์กรใสสะอาด ต่อต้านคอร์รัปชั่น 2 ม 2 (ไม่รับ ไม่ให้ ติดตาม ตรวจสอบ) ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด