ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
สอบราคาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ค.ส.ล. ชั้นเดียว (30/06/2558)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดน้ำล้างท่อระบายน้ำ (15/01/2558)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาที่จอดรถสำหรับงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม (02/12/2557)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณข้างโรงเรียนเทศบาล 4 (04/06/2557)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ปริเวณโดยรอบอาคารอเนกประสงค์ ถนนศรีกุญชร (โรงไม้ขีดเก่า) (15/05/2557)
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง # ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฯ (01/05/2557)
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ e-Auction งานจ้างก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และระบบสาธารณูปโภคฯ (18/04/2557)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดหาเวทียกพื้น ระบบไฟ แสง สี เสียงฯ ประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักรสานพนัสนิคม ครั้งที่ 21 (09/04/2557)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างฯ ในการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ครั้งที่ 21 (09/04/2557)
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ 4 ใบพัด ขนาด 2 แรงม้า ไฟ 2 สาย (05/03/2557)