วันที่ 16 มกราคม 2562 นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม สขร.
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด