ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำจากสะพานซอยสุวรรณ ถึงสุดเขตตำบลไร่ขิง ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเพลินเพชร ตำบลไร่ขิง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายหูช้างคอสะพานบริเวณหน้าบ้าน คุณพิเชษฐ์ ชุมชนบ้านบางยาง และขยายไหล่ทาง คสล.ท่าเกวียน ซอย 4 ชุมชนท่าเกวียน ตำบลไร่ขิง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมเขื่อนริมคลอง ท่าพูด ข้างการไฟฟ้าอ้อมน้อยชุมชนคลองวัดท่าพูด และก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณจากปากซอยถึงที่ดินนายสงบ จงเทพ ไร่ขิง 30 ชุมชนคลองบางซื่อ ตำบลไร่ขิง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.บริเวณสวน สาธารณะหมู่บ้านสิวารัตน์ ซอย 7 ชุมชนหมู่บ้านสิวารัตน์ 2 ตำบลไร่ขิง   ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพื้น คสล.บริเวณที่ตั้งเครื่อง ออกกำลังกายล้อมรั้วกั้นบริเวณหน้าเครื่องเล่น และติดตั้งไฟส่องสว่างสนาม/ลานกีฬาสนามเด็กเล่น ซอยไร่ขิง 16 ชุมชนไร่ขิง-บ้านไร่ ตำบลไร่ขิง   ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองท่าพูด ชุมชนคลองวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างทางเท้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน จากสะพานถึงสรรพากร ชุมชนไร่ขิงหมู่ 1 ชุมชนไร่ขิง ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางพร้าว ชุมชนบ้านคลอง บางพร้าว ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ริมคลองท่าพูด (ไร่ขิง 28) หมู่ 9 ชุมชนคลองท่าพูดและชุมชนวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างขยายผิวจราจร คสล.ริมคลองบางยาง หมู่ 13 ชุมชนบ้านบางยาง ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนไร่ขิง 42 ชุมชนคลองยาย สาแฟค 1 ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง แก้ไขข้อความในประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ริมคลองท่าพูด (ไร่ขิง 28) หมู่ 9 ชุมชนคลองท่าพูดและชุมชนวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง แก้ไขข้อความในประกาศประมูลจ้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนไร่ขิง 42 ชุมชนคลองยาย สาแฟค 1 ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง แก้ไขข้อความในประกาศประมูลจ้างขยายผิวจราจร คสล.ริมคลองบางยาง หมู่ 13 ชุมชนบ้านบางยาง ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างขยายผิวจราจร คสล.ริมคลองบางยาง หมู่ 13 ชุมชนบ้านบางยาง ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำจากบ้านผู้ใหญ่ยม ถึงบ้านคุณทองหล่อ ชุมชนบ้านคลองรางเตย 1 ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ   ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ   ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบ ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด้กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนคร ปฐม หมู่ที่ 9 ชุมชนวัดท่าพูด ด้วยะบบอิเล็กทรอนิกส์   ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประมูลจ้างถมที่ดิน หมู่ที่ 9 ชุมชนวัดท่าพูด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส   ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถ บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 86-9823 นครปฐม   ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับถนน คสล.ซอยอธิบดีจากริม แม่น้ำถึงบ้านคุณวรญา ทองอุ่น หมู่ 3 ชุมชนบ้านคลองใหม่ ตำบลไร่ขิง   ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายหน้าบ้านลำยอง ชนประชา หมู่ 9 ชุมชนคลองวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง   ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำ หมู่บ้านพฤกษา 5 ชุมชนหมู่บ้านพฤกษา 5 ตำบลไร่ขิง   ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคันกันน้ำคลองอธิบดี หมู่ 3 ชุมชนบ้านคลองใหม่ ตำบลไร่ขิง   ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยโรงงานยาสูบ ซอย 3 (บ้านนายปาน) หมู่ 5 ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว-ศรีเสถียร รุ่น 6 ตำบลไร่ขิง   ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านพักกรมชล ประทาน หมู่ 5 ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว ตำบลไร่ขิง   ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านคุณสำเริง ศรีม่วง ในซอยมายังทางออก บ้านคุณฮวด สุยพงษ์พันธ์ ชุมชนบ้านบางยาง ตำบลไร่ขิง   ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับบ่อพัก คสล.เดิมซอยบ้านป้าจันทร์ ชุมชนคลองรางเตย 1 ตำบลไร่ขิง   ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเชื่อมบริเวณถนนคลองยายสา ชุมชนคลองยายสา แฟค 1   ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด