ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำจากสะพานซอยสุวรรณ ถึงสุดเขตตำบลไร่ขิง ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเพลินเพชร ตำบลไร่ขิง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายหูช้างคอสะพานบริเวณหน้าบ้าน คุณพิเชษฐ์ ชุมชนบ้านบางยาง และขยายไหล่ทาง คสล.ท่าเกวียน ซอย 4 ชุมชนท่าเกวียน ตำบลไร่ขิง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด