ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๒๔-๐๓ สายประตูคลัง ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองลุง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด