ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา สอบราคา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 *ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง* วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศประกวดราคา สอบราคา ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 *ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง* วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างเทพื้น คสล. บริเวณบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม วงเงิน 253,000 บาท (ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2557) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม วงเงิน 176,000 บาท (ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2556) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด