ประกาศผู้ชนะ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด