ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เดือน พฤษภาคม 2560 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เดือน เมษายน 2560 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มีนาคม 2560 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560 
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มกราคม 2560 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เดือน ธันวาคม 2559 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 
เดือน พฤศจิกายน 2559 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ตุลาคม 2559 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
เดือนกันยายน 2559 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
เดือนสิงหาคม 2559 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 
เดือนกรกฎาคม 2559 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
เดือนมิถุนายน 2559 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
เดือนพฤษภาคม 2559 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เดือนเมษายน 2559 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
เดือนมีนาคม 2559 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือนมกราคม 2559 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือนธันวาคม 2558 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 
เดือนพฤศจิกายน 2558 ไม่มีประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
เดือนตุลาคม 2558 ไม่มีประกัดจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพิมพ์สำเนาฯ ... อ่านต่อ
บัญชีราคามาตรฐานเครื่องพิมพ์สำเนา วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด