ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกนาตาเถร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกนาตาเถร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด