นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายไมตรี อินทุสุต) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด