ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการขอใช้งาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (Web Template)
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
ดูตัวอย่างและคำแนะนำในการนำเข้าข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ของระบบ INFOCENTER
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557
26 มี.ค. 2557 โดยกดที่ลิงค์นี้ เชื่อมโยง ...
เปลี่ยนรหัสทันที เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556
สำหรับหน่วยงานที่ได้รับ ชื่อเข้าสู่ระบบพร้อมรหัสผ่านไปนั้น ขอให้เข้าสู่ระบบโดยเลือกเมนูทางขวามือ เมนูอื่นๆ ? เข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูล เมื่อเข้าระบบได้เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกเมนู ออกจากระบบจัดการข้อมูล สังเกตหน้าจอป้อนชื่อและรหัสผ่าน จะแสดง เปลี่ยนรหัสผ่าน ให้กดปุ่มเพื่อป้อนรหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่ พร้อมทั้งบันทึกรหัสผ่านของท่านไว้ เพื่อใช้ในการเข้าระบบครั้งต่อๆ ไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่อีก
โปรดอ่านที่นี่ !! รายชื่อหน่วยงานที่ใช้งานระบบ INFOCENTER บนเครื่องแม่ข่ายของ สขร. และแจ้งลิงค์ (URL) สำหรับเข้าสู่ระบบ พร้อมคำแนะนำในการใช้งาน - ปรับปรุงล่าสุด : 13 ม.ค. 64

20 มี.ค. 2557 ได้จัดเตรียมระบบข้อมูล และเปิดให้ผู้ที่ได้แจ้งความจำนงในการใช้ระบบ INFOCENTER บนเครื่องแม่ข่ายของ สขร. สามารถเข้าสู่ระบบและนำเข้าข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลได้แล้ว โปรดกดลิงค์ที่ อ่านต่อ ... เพื่อดูรายชื่อ และ URL เพื่อเข้าสู่ระบบสำหรับหน่วยงานของท่าน โดยกดปุ่ม [Ctrl] และ [F] ป้อนชื่อหน่วยงาน เพื่อค้นหาในไฟล์รายชื่อได้อย่างรวดเร็ว อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด