ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ขั้นตอนการขอใช้งาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (Web Template) (07/12/2560)
ดูตัวอย่างและคำแนะนำในการนำเข้าข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ของระบบ INFOCENTER (26/03/2557)
เปลี่ยนรหัสทันที เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก (28/08/2556)
โปรดอ่านที่นี่ !! รายชื่อหน่วยงานที่ใช้งานระบบ INFOCENTER บนเครื่องแม่ข่ายของ สขร. และแจ้งลิงค์ (URL) สำหรับเข้าสู่ระบบ พร้อมคำแนะนำในการใช้งาน - ปรับปรุงล่าสุด : 13 ม.ค. 64