ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าเซรามิก (Road Show) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด