ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
แจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้ออาคาร ราย นางเพ็ญศรี ขัดสงคราม วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้ออาคาร ราย นายสุภกิณห์ บุญมีคำ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
แจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้ออาคาร ราย นางรุจิรา ชลาภิรมย์ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด