สถิติผู้เข้าใช้บริการ 
- ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) -
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10111213141516171819202122232425262728293031รวม
จำนวนครั้ง2006181615364332483624979431831161415951359153412679151714146650741910177521161179135912852149197911741376366700056304