สถิติผู้เข้าใช้บริการ 
- ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) -
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
วันที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10111213141516171819202122232425262728293031รวม
จำนวนครั้ง91312093728714767556529618559565963631591346332701367136382737768977220667066276455607259236622641565396925625361600172885