นายสังคม  คัดเชียงแสน  (นายอำเภอเสริมงาม) .jpg

 

นายสังคม  คัดเชียงแสน

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่แจ่ม  รักษาการในตำแหน่ง

นายอำเภอเสริมงาม