ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม
 
  
 
 
 


นายบุญเสริฐ โสภะ
นายก อบต.บ้านเอื้อม
 


นายปฐม เถิ้มแก้ว
รองนายก อบต.บ้านเอื้อม


นายเสาร์แก้ว ก๋าบุญเรือง
รองนายก อบต.บ้านเอื้อม
 


นายปภาวิน แสนดี
เลขานุการนายก อบต.บ้านเอื้อม
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
หมู่ที่ ๙ ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
โทรศัพท์ : ๐ - ๕๔๘๒ - ๓๖๕๘
จำนวนผู้เข้าชม 1,079,576 เริ่มนับ 22 มิ.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com