เป็นการนำข้อมูลตามมาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงตามมาตรา ๗ วรรค ๒

ที่จัดแสดงข้อมูล
ให้ป้อนในรูปแบบ แฟ้ม __ ชั้นวาง __ เช่น แฟ้มที่ 3 ชั้นวาง 1 เพื่อให้ระบบแสดงที่ตั้งของเอกสารในหน้าแสดงดัชนีรวม เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเอกสารในศูนย์กายภาพ